درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2628 Viewed
 1. شرح مسئولیت:محمدتقی جعفری
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1373   
 3. مشخصات ظاهری: 175 ص
 4. خلاصه/چکیده:منظور از عرفان اسلامی، همان عرفان حقیقی است که آغاز حرکتش بیداری انسان از خواب و رویای حیات طبیعی محض است؛ آگاهی از اینکه وجود او در حال تکاپو در مسیر خیر و کمال در متن هدف خلقت عالم هستی قرار می گیرد.
  کتاب حاضر، مجموعه سلسله درسهایی است که استاد علامه محمد تقی جعفری در سال های 72 و 73 به دعوت دفتر مطالعات فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف در این دانشگاه برگزار نمودند.
  در این کتاب، استاد علامه جعفری به تشریح و توضیح مقوله عرفان از دیدگاه اسلام پرداخته و مولفه های زندگی امروزین بشر را از دریچه عرفان پویا و مثبت مورد کنکاش قرار داده است.
  مباحث این کتاب دربرگیرنده موضوعات متنوع و مختصری از ارتباطات چهارگانه 1-ارتباط انسان عارف با خویشتن 2- ارتباط انسان عارف با خدا 3- ارتباط انسان عارف با حهان هستی 4- ارتباط انسان عارف با همنوع خود، است
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای BP 286 .J33 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     عرفان