درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3356 Viewed

حدود الهی

کریمی، حسین 1322-

 1. شرح مسئولیت:نویسنده حسین کریمی
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، جهاد دانشگاهی، گروه فرهنگی    سال نشر: 1361   
 3. مشخصات ظاهری: 2 ج
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:نویسنده در این کتاب به بررسی قوانین جزایی اسلام در سال های قبل از انقلاب و سال های آغازین پس از انقلاب اسلامی که به بوته فراموشی سپرده شده بود، می پردازد. از این رهگذر جامعه، شناخت قوانین اصیل اسلامی را با تمام قدرت طلب می کند. برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، مطمئن ترین راه پیاده کردن قوانین الهی، جهت آشنایی نسل جوان و جستجوگران در این حوزه می باشد. انگیزه اصلی از نگارش کتاب، روشنگری حدود الهی و شرایط آن، مجازات های اسلامی در برابر قانون ذکر شده است.
  عمده مطالب کتاب مربوط به حدود الهی است. به طور کلی کتاب در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول؛ کلیاتی از مفاهیم واژه ها و اصطلاحات در قوانین کیفری. فصل دوم؛ ویژگیهای قوانین اسلامی. فصل سوم؛ بغی یا قیام علیه حکومت اسلام. فصل چهارم؛ ارتداد و فصل پنجم، محاربه
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای BP 195 .K3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     حقوق جزا (فقه)  
 10.     حدود (فقه)