درحال بارگذاري...

سند

در این مجموعه گزارش‌های اداری، بریده جراید، خبرنامه‌ها، ویژه‌نامه‌ها، صورت‌جلسه، صورت‌حساب، نامه‌ها، احکام، دستور العمل‌ها، اساسنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، کاتالوگ ها، جزوه‌ها، بروشورها، نشریات دانشجویی، تندیس‌ها، هدایا، یادبودها و رویدادها و مراسم تاریخی و برجسته قرار می گیرد. با برچسب های بیان شده مشخص می شوند که نوع مدرک را مشخص می کند.

    فهرست منابع