درحال بارگذاري...

اندیشه‌ها، تجربه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در هر سازمان به شکل اسناد مکتوب و غیرمکتوب تولید می‌شود. این اسناد حاوی اطلاعات و تجربیاتی هستند که در تعالی سازمان نقش مهمی دارند. ایجاد نظام ثبت و سازماندهی اسناد موجب ازبین‌نرفتن دانش راهبردی سازمان و افزایش بهره‌وری می‌شود. تدوین دستورالعمل اجرایی واسپاری اسناد و ابلاغ آن به واحدهای دانشگاه، گردآوری و حفظ این آثار را تمهید کرده و این اطمینان را خواهد داد که اسناد از بین نرفته و در مکان مطمئن و استاندارد نگهداری می‌شود. با استناد به مصوبه جلسه هیئت‌رئیسه مورخ 22/7/92 و چارت سازمانی مصوب کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه صنعتی شریف مورخ 1398، مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و هماهنگی بر فرایند واسپاری اسناد و مدارک دانشگاه، گردآوری اسناد و مدارک دانشگاه، دیجیتال‌سازی اسناد، ثبت، سازمان‌دهی، حفظ این آثار، اتخاذ تدابیر و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم جهت خدمت‌رسانی، و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و شبکه‌های اجتماعی برای رؤیت‌پذیری اسناد را بر عهده مرکز اسناد و گنجینه قرار داده است.

 دستورالعمل واسپاری سند به مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه صنعتی شریف

فراخوان
برای تکمیل و گردآوری اسناد دانشگاه، از خانواده شریف تقاضا می شود؛ اگر نوشته، عکس یا هر نوع مدرکی از گذشته دارند، به طور موقت یا دایمی در اختیار مرکز قرار دهند. این اسناد ثبت و سازماندهی  و در شرایط کنترل شده نگهداری می‌شوند. 
 
 
افراد:
دکتر مریم اسدی، رئیس اداره مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه، تلفن: 66165115؛ ایمیل: ganjineh@sharif.ir
معصومه طهمورثی، کارشناس فهرستنویسی منابع، تلفن: 66165109؛ ایمیل: mtahmoresi@staff.sharif.ir