درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1907 Viewed

مسیر: نشریه علمی، فرهنگی دانشکده علوم ریاضی [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: حمید پاک سیما
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1387 (شماره1-5)، 1387 (پیش شماره)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 9.     نشریه علمی Scientific Journal  
 10.     نشریه فرهنگی Cultural Magazine  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology
 12. شماره سند:60-501516