درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:آی.ان. هراشتاین؛ ترجمه علی‌اکبر عالم‌زاده
 2. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1376   
 3. مشخصات ظاهری: دوازده، 304 ص
 4. یادداشت: ع.اصلی: Abstract algebra
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. خلاصه/چکیده:جبر مجرد در نیمه دوم قرن اخیر نه فقط در ریاضیات بلکه در سایر علوم نیز اهمیت بسیار یافته است. مثلا نتایج و مفاهیم جبر مجرد نقش مهمی در فیزیک، شیمی، کامپیوتر و غیره ایفا کرده است. کتاب به دو منظور نگاشته شده است: برای خواننده ای که بخواهد ریاضیات یا مباحث مربوط به آن که از مفاهیم و روش های جبر استفاده می کند تحقیق نماید مقدمات کار است؛ و تنها مقدمه ای بر این مبحث، و خواننده ای که بخواهد علاقه به یادگیری یک بخش فعال در ریاضیات جدید را دارد، این کتاب مناسبی است و می تواند ابزارهای لازم در زمینه های مورد نظرش را فراهم سازد.
  آی ان هرشتاین با کتاب مباحثی در جبر در ایران شهرت یافت. هنوز نیز شهرت خود را حفظ کرده و در بسیاری از موارد یکه تاز میدان است، درواقع دو کتاب "مباحثی در جبر" و "جبر مجرد" مکمل یکدیگرند.
  این کتاب شش فصل دارد که به ترتیب عبارت اند از: نکاتی آشنا و نکاتی کمتر آشنا، گروه ها، گروه متقارن، نظریه حلقه ها، میدان، و مباحث ویژه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 162 .H4719 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     جبر مجرد
 11. شناسه افزوده: عالم‌زاده، علی‌اکبر مترجم