درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4214 Viewed

تجارت الکترونیکی: تعاریف، موانع و راهکارها

حنفی‌زاده، پیام 1353-

 1. شرح مسئولیت:تالیف پیام حنفی‌زاده با همکاری مهرداد رضائی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف    سال نشر: 1385   
 3. مشخصات ظاهری: 477 ص. :مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت: کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:بسیاری از صاحب نظران ، پدیده اینترنت و تجارت الکترونیکی را یکی از مهم ترین دستاوردهای قرن بیستم می دانند که موجب برقراری فرصت¬های مساوی برای شرکت های تجاری کوچک و بزرگ جهت عرضه محصولات به جهانیان گردیده است. این امر مستلزم تدوین یک برنامه منسجم و استراتژیک در کشور است، که می تواند در سه سطح از مبانی تا بکارگیری تجارت الکترونیک را در بر گیرد. سطح اول ارائه اطلاعات در زمینه مبانی و مولفه های اصلی تجارت شامل تعاریف، انواع کسب و کارهای الکترونیکی، مزایا، ویژگی ها و خصوصیات تجارت الکترونیکی و ... . سطح دوم کاربرد تجارت الکترونیکی در بخش های مختلف، اعم از بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، قضایی، محیط زیست، بهداشت و ... . سطح سوم بکارگیری تجارت در سازمانها و مجامع مختلف.
  کتاب حاضر در سه بخش و چهارده فصل تدوین شده است. بخش اول: اصول و مبانی تجارت الکترونیکی، که شامل نه فصل است. فصل اول؛ اصول تجارت الکترونیکی، فصل دوم؛ بازارهای الکترونیکی – ساختارها، مکانیزم ها و تاثیرات اقتصادی، فصل سوم؛ خرده فروشی در تجارت الکترونیکی – محصولات و خدمات، فصل چهارم؛ تاثیر تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف کنندگان، تحقیقات بازار و تبلیغات، فصل پنجم؛ تجارت الکترونیکی B2B – خرید و فروش در بازارهای الکترونیکی خصوصی، فصل ششم؛ زیر ساخت ها و شبکه های سازمانی در تجارت الکترونیکی، فصل هفتم؛ موضوعات امنیتی و قانونی در تجارت الکترونیکی، فصل هشتم؛ سیستم های پرداخت الکترونیکی، فصل نهم؛ استراتژی تجارت الکترونیکی. بخش دوم: مراحل پیاده سازی تجارت الکترونیکی در سازمان دربرگیرنده چهار فصل است. فصل دهم؛ پیاده سازی استراتژی کسب و کار الکترونیکی، فصل یازدهم؛ برنامه ریزی الکترونیکی، فصل دوازدهم؛ مدیریت تغییر، فصل سیزدهم؛ طراحی کسب و کار الکترونیکی. بخش سوم شامل فصل چهاردهم که تحقیقات صورت گرفته در زمینه موانع پیاده سازی تجارت الکترونیکی با عنوان مدل های مختلف در زمینه موانع پیاده سازی تجارت الکترونیکی را دربردارد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HF 5548 .32 .H3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     بازرگانی الکترونیکی  
 10.     بازیابی اینترنتی