درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:عارف اعظمی‌ گیلان، عبدالحمید عزیزی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: 190ص. : مصور، جدول، نمودار
 4. یادداشت:کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:یکی از روش های ساخت و تولید محصولات در صنایع مختلف، عملیات ماشین کاری است. این عملیات نقش مهمی در فرایندهای ساخت و تولید قطعات و محصولات مختلف صنعتی ایفا می کند. عملیات پرداخت کاری از جمله علملیات های مهم ماشین کاری است که آخرین مرحله ساخت و تولید یک محصول را تشکیل می دهد و از سه جنبه اقتصادی، علمی و زیباشناختی حائز اهمیت است و از طرفی، از آنجا که امروزه، کمتر صنعتی را می توان یافت که بحث زبری و کیفیت سطح در آن مطرح نباشد، لذا این مرحله از تولید، از اهمیت بسیار ویژه و حساسی در صنایع مختلف برخوردار است.
  مهم ترین هدف در عملیات پرداخت کاری، کاهش زبری سطح و دستیابی به سطحی با کیفیت مطلوب است. دستیابی به صافی و کیفیت سطح در حد نانومتر با روش های سنتی پرداخت کاری، بسیار زمان بر و پرهزینه خواهد بود.
  کتاب حاضر در پنج فصل با عناوین ذیل گردآورده شده است: فصل اول؛ مقدمه ای بر فرایندهای پرداخت کاری سنتی، فصل دوم؛ روش های نانوپرداخت کاری، فصل سوم؛ مگنتروژیکال و فرایندهای پرداخت کاری ترکیبی، فصل چهارم؛ پرداخت کاری ساینده مغناطیسی، فصل پنجم؛ پرداخت کاری جریان ساینده
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 1280 .A9 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     پرداختکاری  
 10.     سنگ‌ زنی  
 11.     هونینگ
 12. شناسه افزوده: عزیزی، عبدالحمید 1360 - گردآورنده