درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5539 Viewed

مقدمه‌ ای بر مدل‌ سازی و شبیه‌ سازی جنگ الکترونیک

آدامی، دیوید Adamy, David , اسلامی‌راسخ، مریم 1364 - مترجم , نایبی‌، محمدمهدی 1345 - مترجم‌

 1. شرح مسئولیت:تالیف دیوید آدامی؛ ترجمه مریم اسلامی، محمدمهدی نایبی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: 250 ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Introduction to electronic warfare modeling and simulation
 5. خلاصه/چکیده:جنگ الکترونیک بخشی تاثیرگذار و تعیین کننده در جنگ های امروزی است. استفادۀ روزافزون از سیستم های راداری، مخابراتی و اپتیکی در سامانه های دفاعی سبب شده است که تمهیدات جنگ الکترونیک اهمیت زیادی پیدا کند.
  تست یک سیستم دفاعی اصولاً کاری پرمخاطره و پرهزینه است و در دهه های اخیر پیشرفت نرم افزارهای شبیه سازی و سخت افزار در حلقه به این منظور بوده که بتوان با کمترین شلیک از عملکرد سیستم مطمئن شد. اهمیت جنگ الکترونیک سبب می شود به تست سیستم های دفاعی در شرایط وجود جنگ الکترونیک نیاز داشته باشیم. اگرچه اطمینان از صحت عملکرد یک سیستم دفاعی در شرایط عدم وجود جنگ الکترونیک اطمینان خاطری برای عملکرد صحیح سیستم در محیط واقعی عملیاتی ایجاد نخواهد کرد. به این منظور لازم است بتوان محیط نبرد را از حیث جنگ الکترونیک نیز شبیه سازی کرد و عملکرد سیستم را در مقابله با انواع اخلال گرهای نویز و فریب مورد آزمون و بررسی قرار داد. امروزه شرکت های مختلف در جهان اقدام به تولید نرم افزارهایی برای شبیه سازی محیط جنگ الکترونیک با مقاصد گوناگون نموده اند. این کتاب با زبانی ساده اصول اولیۀ شبیه سازی جنگ الکترونیک را تشریح و خواننده را با مبانی آن آشنا می کند.
  کتاب در ده فصل نوشته شده است: فصل اول؛ مقدمه، فصل دوم؛ مروری بر جنگ الکترونیک؛ فصل سوم؛ ریاضیات شبیه سازی، فصل چهارم؛ انتشار امواج رادیویی، فصل پنجم؛ توصیف تجهیزات جنگ الکترونیک، فصل ششم؛ مدل سازی تهدید، فصل هفتم؛ مدل سازی درگیری؛ فصل هشتم؛ شبیه سازی به منظور آموزش، فصل نهم؛ شبیه سازی به منظور آزمایش و ارزیابی، فصل دهم؛ مشابه سازی سیگنال
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای UG 485 .A332319 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     الکترونیک در مهندسی نظامی -- الگوهای ریاضی  
 10.     الکترونیک در مهندسی نظامی -- شبیه‌ سازی کامپیوتری
 11. شناسه افزوده: اسلامی‌راسخ، مریم 1364 - مترجم
 12. شناسه افزوده: نایبی‌، محمدمهدی 1345 - مترجم‌