درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6149 Viewed

طراحی سازه‌های بتنی پیش‌ تنیده

خالو، علیرضا 1335 -

 1. شرح مسئولیت:تالیف علیرضا خالو
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف،‌ موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: 215ص. : مصور،نمودار
 4. خلاصه/چکیده:از زمانی که بتن به طور گسترده به عنوان مصالح ساختمانی به کار گرفته شد، ضعف مقاومت کششی آن همواره مشکل ساز بوده است. فولاد به عنوان اولین راه حل به کار گرفته شد و سپس با استفاده از پیش تنیدگی مسئلۀ ضعف بتن در کشش برطرف شد و از سال 1940 به کارگیری فولاد مقاومت بالا مشکل اتلاف زیاد نیروی پیش تندیدگی را نیز حل نمود. از آن زمان تا کنون استفاده از بتن پیش تنیده در پل ها و دهانه های بلند ساختمان ها روزبه روز بیشتر می شود و در طی چند دهۀ اخیر استفاده از روش های مختلف پیش تنیدگی در اتصالات و قاب ها و نیز درمقاوم سازی سازه ها مطرح و به اجرا درآمده است.
  کتاب طراحی سازه های بتنی پیش تنیده به آنالیز و طراحی اعضای بتنی پیش تنیده براساس آیین نامۀ ACI 318 می پردازد. در این کتاب سعی شده است مطالب در عین ساده بودن کارایی لازم را داشته باشند تا مهندسان و دانشجویان با مفهوم بتن پیش تنیده آشنا شوند.
  کتاب در 10 فصل با عناوین ذیل تدوین شده است. فصل اول: مفاهیم اولیه، فصل دوم: مصالح، فصل سوم: آنالیز خمشی، فصل چهارم: طراحی اعضای خمشی، فصل پنجم: برش و پیجش، فصل ششم: از دست دادگی بخشی از نیروی پیش تنیدگی، فصل هفتم: تیرهای مرکب، فصل هشتم: تیرهای پیوسته و قاب ها، فصل نهم: افت در اعضای بتنی پیش تنیده، فصل دهم: آنالیز ممان – انحنای تیرهای چسبیده
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 683 .9 .K5 1395 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     ساختمان‌ سازی با بتن پیش‌ تنیده