درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:دیوید جی. لوئنبرگر؛ ترجمه نظام‌الدین مهدوی امیری، محمدحسین پورکاظمی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1379   
 3. مشخصات ظاهری: یازده، 656 ص.: مصور، نمودار
 4. یادداشت: عنوان اصلی: Linear and nonlinear programming
 5. یادداشت: واژه‌نامه
 6. یادداشت: کتابنامه
 7. خلاصه/چکیده:همراه با پیشرفت های ایجاد شده در فناوری و علوم رایانه، روش های حل مسائل برنامه ریزی یا بهینه سازی خطی و غیر خطی توسعه ای چشمگیر داشته و دامنه کاربرد های آن بیش از پیش گسترش یافته است. امروزه این روش ها در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و برنامه ریزی، علمی و صنعتی به طور فزاینده و موثر به کار می روند. دیدگاه الگوریتمی، ارائه راهکارها برای پیاده سازی روش ها و مقایسه تحلیلی و یا تجربی روش ها ی گوناگون از ویژگی های این اکتاب است و مباحث ارائه شده در این کتاب از جنبه های گوناگون نظری، علمی و کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.
  تحلیلگران سیستم، متخصصان تحقیق در عملیات، کسانی که با تحلیل مسائل سرو کار دارند و متخصصان علم مدیریت از زمرۀ استفاده کنندگان این کتاب اند.
  کتاب در سه قسمت برنامه ریزی خطی، مسائل نامقید و مینیم سازی مقید، دربرگیرنده چهارده فصل و سه پیوست، گردآوری شده است
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای T 57 .7 .L819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     برنامه‌نویسی خطی  
 12.     برنامه‌نویسی غیرخطی
 13. شناسه افزوده: مهدوی امیری، نظام‌الدین مترجم
 14. شناسه افزوده: پورکاظمی، محمدحسین مترجم