درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3826 Viewed

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعت حمل ونقل هوایی ایران دانشگاه کیش 30 دی و بهمن 1383

کنفرانس بین المللی مدیریت صنعت حمل ونقل هوائی ایران(اولین: 1383: کیش)

  1. محل نشر: [تهران]    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه کیش    سال نشر: 1383   
  2. مشخصات ظاهری: 159، 63 ص
  3. خلاصه/چکیده:برای آنان که با فرایند تصمیم گیری های استراتژیک آشنا هستند، کاملا اشکار است که بی توجهی به ابعاد و اندازه ها و برد عملیاتی نمایشگاه هوایی در منطقه که مورد توجه برخی مسئولین کشور بوده است، به لحاظ فرآیند مدیریت استراتژیک این ایرشو تحدید ملی برای امنیت کشور به حساب می آید. پس از گذشت سالها، به همت جمعی برای کاهش این تهدید باید کاری کرد که یکی از آنها ایجاد رقیبی برای آن است تا بتواند در بلند مدت و با همت و مشارکت همه تهدیدات را خنثی کرد. ایجاد نمایشگاه ها به همت مسئولان برای خنثی نمودن نمایشگاه هوایی موجود در منطقه است، فلسفه برگزاری نمایشگاه و کنفرانس هوایی؛ ایجاد شرایط مثبت برای حضور بیشتر مدیران صنایع، ایجاد شرایط برای کنترل حضور هوایی ایران، تئوریزه کردن همکاری های منطقه ای می باشد. برگزاری این کنفرانس آکادمیک ارائه راه حل های عملی جلوتر از سطح تفکر حاکم بر منطقه محسوب میگردد. در این راستادر چهار زمینه مقاله موثر و چهار راهکار برای ایجاد تحول در صنعت حمل و نقل هوایی ارائه شده است. فلسفه این حرکت که همان ترویج همکاری های منطقه ای و کاهش تهدیدات ایرشوهای موجود در منطقه است، نیازمند به حمایت و همکاری مسئولان صنایع حمل و نقل هوایی است
  4. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HE 9765 .C6 1383 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
  5. یادداشت:گنجینه
  6. توصیفگرها:
  7.     حمل ونقل هوائی - ایران - کنگره‌ها