درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
820 Viewed

مجله برق: نشریه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف؛ مدیر مسئول: محمدمهدی نایینی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر: 1372   
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1373 (شماره1)؛ 1374 (شماره1)؛ 1375 (شماره1)؛ 1377 (شماره 1، 2)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه علمی Scientific Journal  
 9.     نشریه تخصصی Specialized Magazine  
 10.     دانش‌آموختگان  
 11.     دانشجویان Students  
 12.     دانشکده مهندسی برق  
 13.     دانشگاه صنعتی شریف
 14. شماره سند:60-501652