درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
710 Viewed

چشمه: نشریه داخلی گروه یاریگران دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:مدیر مسئول: انوشیروان کریمی زند؛ سردبیر: پویا محمدی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر:
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 5. یادداشت: موجودی: 1380 (شماره 6)؛ 1384 (شماره 11)؛ 1384 (شماره 12)
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     نشریه داخلی خبری News Bulletin  
 9.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 10.     دانشگاه صنعتی شریف
 11. شماره سند:60-501491