درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
498 Viewed

نگاه دانشجو [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: رضا کرمی محمدی؛ مدیر مسئول حامد منتظری
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@f7dd5ce
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف    سال نشر: 1380   
 4. مشخصات ظاهری: ج
 5. یادداشت: این نشریه قبل از 1380 با نام "دانشگاه ما" منتشر شده است
 6. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 7. یادداشت: موجودی: 1380 (شماره 1)؛ 1380 (شماره 2)؛ 1380 (شماره 3)؛ 1380 (شماره 4)؛ 1380 (شماره 5)
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     نشریه دانشجویی Student Magazine  
 11.     نشریه صنفی  
 12.     دانشگاه صنعتی شریف
 13. شماره سند:60-501470