درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2763 Viewed

فرهنگ ریاضی فرانسه - فارسی - انگلیسی [جزوه]

فرانسوان، الیزابت

  1. معرفی:
  2. این جزوه به ترتیب حروف الفبای فرانسوی تنظیم شده است. در انتهای کتاب دو فهرست با ترتیب حروف الفبا از کلمات موجود درکتاب به زبان های انگلیسی و فارسی به دلیل سهولت دسترسی به کلمات آورده شده است
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1347
  4. 241 ص
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 104 در 25 مرداد ماه 1347 تکثیر شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. ریاضیات -- واژه‌نامه‌ها -- فرانسه ؛ ریاضیات -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی ؛ ریاضیات -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی