درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2586 Viewed
 1. معرفی:
 2. این جزوه در دو قسمت تهیه و تکثیر شده است. قسمت [اول] توسط آقای تقی قاضی وکیلی و قسمت [دوم] آن دوم آن توسط آقای محمدمرشدزاده تهرانی تنظیم شده است.
  فرمول های موجود در این جزوه به صورت دستنویس هستند
 3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1347
 4. 2 قسمت
 5. یادداشت: [قسمت اول] این جزوه با شماره 86 در 9 فروردین ماه 1347 تکثیر شده است.
  [قسمت دوم] این جزوه با شماره 167 در 31 خرداد ماه 1348 تکثیر شده است
 6. کلمات کلیدی:
 7. مکانیک