درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2361 Viewed

تانسورها در فضای اقلیدسی و شبه اقلیدسی [جزوه]

پیمان، علی اکبر

  1. معرفی:
  2. مباحث این جزوه شامل فضای n بعدی اقلیدسی، فضای مینکووسکی، اسپینورها، قوانین محاسبه با اسپینورها، و نمایش کواترنیونی چرخش سه بعدی است
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1347
  4. 74 ص
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 91 در 22 فروردین ماه 1347 تکثیر شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. تانسورها ؛ فضای اقلیدسی