درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2138 Viewed

مکانیک [جزوه]

پیمان، علی اکبر

  1. معرفی:
  2. در این جزوه به تعریف علم مکانیک و کاربردهای آن در شش فصل پرداخته شده است.
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1345
  4. 71 ص.: مصور
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 27 در 19 بهمن ماه 1345 تکثیر شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. مکانیک