درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2746 Viewed

فیزیک اتمی [جزوه]

اسدی، پرویز

  1. معرفی:
  2. این جزوه در یازده فصل به صورت دستنویس و برخی قسمت های ماشینی شده تهیه شده است
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1348
  4. 180 ص.: مصور
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 164 در 17 خرداد ماه 1348 تکثیر شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. فیزیک هسته ای ؛ ساختار اتم