درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. این جزوه در زمینه توابع اتفاقی، توابع غیرمتناوب و توابع متناوب تهیه شده است.
    فرمول های موجود در این جزوه به صورت دستنویس هستند.
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی آریامهر , 1347
  4. 92 ص.: مصور
  5. یادداشت: این جزوه با شماره 92 در 25 فروردین ماه 1347 تکثیر شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. برق -- جریان متناوب