درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4018 Viewed

محاسبات‌ عددی‌ [جزوه]

مهری‌، بهمن‌ 1314-

  1. معرفی:
  2. این جزوه در سه فصل که هر یک شامل توضیحات لازم جهت آموزش مطالب، تذکرات، مثال ها و حل هر یک از آنها است. عناوین هرفصل عبارتند از: فصل اول؛ خطاهای محاسبه، فصل دوم؛ محاسبه تقریبی ریشه های معادله، فصل سوم؛ آنالیز عددی خطی
  3. ناشر: تهران : چاپخانه دانشگاه صنعتی شریف , [1365]
  4. صفحه شمار گوناگون
  5. کلمات کلیدی:
  6. حساب عددی
  7. شماره بازیابی: 5-01-10037

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد