درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1194 Viewed

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران 14 تا16 اردیبهشت 1376

کنفرانس بین المللی مهندسی عمران (چهارمین: 1376: تهران)

 1. معرفی:
 2. نقش مهندسی عمران در ارتقاء و بهبود سطح زندگی بشر و محوریت آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر کسی پوشیده نیست. کنفرانس بین المللی مهندسی عمران با اهدافی چون ارتقاء سطح دانش، کمک به انتقال تکنولوژی، و ایجاد جهشی مطلوب در ارتباط صنعت و دانشگاه، گامی است در جهت تشویق نوآوری ها و تلفیق تکنولوژی های نوین در عرصه مهندسی عمران، با شاخه های تخصصی مختلف در سطح بین المللی. این کنفرانس به صورت جلسات بحث و گفتگو در سطح ملی در زمینه مسائل مهم کشور در شهریور ماه 1376 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
  کمیته علمی کنفرانس مشتمل بر 95 متخصص برجسته از 28 کشور و 84 متخصص برجسته ایرانی بود که در مرحله اول 880 خلاصه مقاله از 34 کشور را دریافت کرد که تعدادی از آنها برای ارائه متن مقاله کامل پذیرفته شد. در مرحله بعد داوری 470 مقاله از 34 کشور انجام و تعدادی برای ارائه در کنفرانس و چاپ مقالات پذیرفته شد. سطح علمی مقاله، نوآوری، و کاربردی بودن از جمله معیارهای مورد توجه کمیته علمی در پذیرش مقالات بود.
  سازمان های برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP، دفتر یونسکو در ایران، و مقر دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو ژاپن از حامیان برگزاری این کنفرانس در سطح بین المللی هستند
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف , 1376
 4. ج.:مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت: در این کنفرانس، مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده است
 6. یادداشت:ج.1. سازه، زلزله .--ج.2. خاک وپی.-- ج.3. حمل و نقل، مصالح، مدیریت ساخت.-- ج.4. آب و محیط زیست و مهندسی سد نقشه‌برداری
 7. کلمات کلیدی:
 8. مهندسی عمران کنگره‌ها
 9. شماره بازیابی: 5.01.10006