درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4986 Viewed

دانشجوی آریامهر

  1. معرفی:
  2. نشریه دانشجویی آریامهر که در سال 1346 توسط کانون دانشجویان دانشگاه منتشر شده است، به انعکاس مطالب روز علمی، فرهنگی و هنری پرداخته است. طبق اطلاعاتی که تا کنون به دست آمده تنها یک شماره از این نشریه منتشر شده است
  3. ناشر: تهران : کانون دانشجویان دانشگاه آریامهر , 1346
  4. 64 ص
  5. کلمات کلیدی:
  6. نشریه دانشجویی

 فهرست محتوای دیجیتالی