درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5399 Viewed

رمزشناسی در ایران و جهانچالش‌ های پژوهشی، آموزش و ساختارهای اجرایی

مهاجری، جواد 1340 - , سلماسی‌ زاده، محمود 1329 - , دلاور، مهشید

 1. شرح مسئولیت:تالیف جواد مهاجری، محمود سلماسی‌ زاده، مهشید دلاور
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: 280 ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت:کتابنامه
 5. خلاصه/چکیده:«فضای تولید و تبادل اطلاعات»؛ فضایی است که عمده فعالیت های کلان و استراتژیک آن شامل: روابط و تعاملات حاکمیتی، مدیریت زیرساخت های حیاتی و منابع مالی و اطلاعاتی کشورها، تعاملات تجاری، مالی، کسب و کار، فعالیت های آموزشی و حتی روابط و تعاملات روزمره آحاد جامعه می‌شود. گسترش روزافزون این فضا، در کنار ایجاد فرصت های بی شمار، تهدیدات و مخاطرات جدید فراوانی به همراه داشته است. این فضا در معرض انواع حملات، آسیب‌ها و چالش‌ها از شنود اطلاعات مهم و ارزشمند، نقض حریم خصوصی افراد و نهادها تا تخریب بانک‌های اطلاعاتی حساس و ایجاد اختلال در زیرساخت‌های حیاتی قرار دارد، به گونه‌ای که کم توجهی به مقوله تامین امنیت آن می تواند حوزه های وسیعی مانند حاکمیت، شبکه های ارتباطی و شبکه‌های مدیریت و توزیع انرژی را متأثر کند.
  یکی از مولفه‌های اساسی و پایه در تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، مباحث مربوط به رمزشناسی و پروتکل های رمزنگاری است، به گونه ای که تامین امنیت این فضا بدون توجه و استفاده صحیح از ابزارهای رمزنگاری در عمل ناممکن است.
  رمزشناسی، علمی است میان رشته ای، که حوزه های وسیعی از دانش؛ همانند الکترونیک، مخابرات، علوم کامپیوتر، ریاضی و فیزیک را در برمی گیرد، و حاکمیت متولی تأمین امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات است. افتا به شدت متأثر از تغییرات سریع و چشمگیر در فناوری های مرتبط و مورد استفاده است.
  کتاب شامل هفت فصل با عناوین ذیل می باشد: فصل اول؛ چالش ها و مباحث جدید در حوزه الگوریتم های رمز متقارن، فصل دوم؛ چالش ها و مباحث جدید در حوزه توابع چکیده ساز، فصل سوم؛ چالش ها و مباحث جدید در حوزه الگوریتم های رمز نامتقارن، فصل چهارم؛ پروتکل های رمزنگاشتی، فصل پنجم؛ طول کلید، فصل ششم؛ ساختارها و اقدامات اجرائی، آموزشی و پژوهشی در دنیا، فصل هفتم؛ ساختارها و اقدامات اجرائی، آموزشی و پژوهشی در ایران
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای QA 76 .9 .A25 .M6 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     رمزگذاری داده‌ ها  
 10.     کامپیوترها -- کنترل دستیابی -- رمزگان  
 11.     شبکه‌ های کامپیوتری -- تدابیر ایمنی -- آینده‌ نگری  
 12.     رمزنگاری  
 13.     الگوریتم‌ ها
 14. شناسه افزوده: سلماسی‌ زاده، محمود 1329 -
 15. شناسه افزوده: دلاور، مهشید