درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5986 Viewed

تحلیل الگوریتم‌ ها و طراحی روش‌ های فرا ابتکاری

عشقی، کورش 1342 - , کریمی‌ نسب، مهدی 1361 -

 1. شرح مسئولیت:تالیف کورش عشقی، مهدی کریمی‌ نسب
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: ش، 455ص. : مصور، جدول
 4. یادداشت:واژه‌نامه
 5. خلاصه/چکیده:در سال های اخیر بسیاری از مسائل دنیای واقعی در چارچوب مسائل بهینه سازی، مدل سازی و حل می شوند و مسائل بهینه سازی ترکیبی و طراحی روش های فرا ابتکاری برای حل آنها یکی از شاخه های جذاب در این حوزه از مسائل است. به نحوی که امروزه هم در ایران و هم در دنیا انجام تحقیقات و نگارش کتاب و مقاله دراین زمینه رشد چشمگیری داشته است.
  در این کتاب، که تکمیل شدۀ نسخه ای است که چند سال پیش به صورت محدود منتشر شده بود، آخرین دستاوردهای این علم به همراه تمرین ها و مثال های متعدد اضافه شده و بسیاری از فصل ها با توجه به علم روز بازنویسی شده است. چارچوب کلی مطالب این کتاب پیرامون الگوریتم ها و طراحی آنها برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی است که در دو بخش اصلی قابل‌پیگیری است: بخش اول که مطالبی نظیر نحوه محاسبه پیچیدگی الگوریتم ها و ماشین های محاسبه‌گر ازجمله ماشین تورینگ و نحوه طبقه بندی الگوریتم ها را دربرمی گیرد، سعی می کند تا خواننده را با مطالب پایه ای مورد نیاز در بحث الگوریتم ها و سنجش کارایی و طبقه بندی آنها آشنا سازد. مطالب بخش دوم به نحوه طراحی الگوریتم های فرا ابتکاری و آشنایی با چهار الگوریتم فرا ابتکاری معروف یعنی الگوریتم شبیه سازی تبرید، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان و الگوریم جستجوی ممنوع می پردازد. در این فصول سعی شده است به ساده ترین شکل ممکن موضوعات مورد بحث برای خواننده تشریح شود. کتاب دارای نه فصل با عناوین ذیل است. فصل اول؛ تعریف های مقدماتی و رفتار مجانبی توابع، فصل دوم؛ محاسبه تابع پیچیدگی زمانی الگوریتم ها، فصل سوم؛ ماشین های حالت متناهی و ماشین تورینگ، فصل چهارم؛ نظریه پیچیدگی، فصل پنجم؛ طراحی و تحلیل الگوریتم ها، فصل ششم؛ الگوریتم شبیه سازی تبرید، فصل هفتم؛ الگوریتم ژنتیک، فصل هشتم؛ الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان، فصل نهم؛ الگوریتم جستجوی ممنوع
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای Q 9 .58 .E5 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:گنجینه
 8. توصیفگرها:
 9.     الگوریتم‌ ها -- راهنمای آموزشی (عالی)  
 10.     الگوریتم‌ های کامپیوتری -- راهنمای آموزشی (عالی)  
 11.     الگوریتم‌ ها -- مسایل، تمرین‌ ها و غیره (عالی)  
 12.     الگوریتم‌ های کامپیوتری-- مسایل، تمرین ها و غیره (عالی)
 13. شناسه افزوده: کریمی‌ نسب، مهدی 1361 -