درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف عادل‌ اس. صدرا و کنت‌ سی. اسمیت ؛ ترجمه منوچهر احمدوند و عمادالدین فاطمی‌ زاده
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@7f6b8191
 3. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 4. مشخصات ظاهری: ج. : مصور، نمودار
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Microelectronic circuits, 7th ed, [2015]
 6. یادداشت: کتاب حاضر قبلا تحت عنوان «مدارهای میکروالکترونیک» توسط مترجمان و ناشران مختلف به چاپ رسیده است
 7. خلاصه/چکیده:هدف از مدارهای میکروالکترونیک، ویرایش هفتم، کتابی است برای دروس اصلی در مدارهای الکترونیک که در رشته های مهندسی برق و کامپیوتر تدریس می شود.
  هدف این کتاب توسعه توانایی خواننده در تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک، هم در زمینه آنالوگ و هم در زمینه دیجیتال به صورت مجتعمع و نامجتمع است. درعین حال که کاربرد مدارهای مجتمع پوشش داده شده است، بر طراحی مدار ترانزیستوری نیز تاکید شده است.
  در ویرایش هفتم کتاب علاوه بر حفظ فلسفه و رهیافت آموزشی شش ویرایش قبل، تغییرات متعددی در نحوه سامان دهی و پوشش مطالب انجام شده است. هدف از تغییرات ساختاری در ویرایش جدید به دلیل افزایش استقلال قسمت ها و آزادی عمل بیشتر، بدون ایجاد آشفتگی در دروس است، که با توجه به پیشرفت های مستمر در تکنولوژی، برخی از موضوعات مرتبط تر و برخی دیگر را کم اهمیت تر کرده است.
  ویرایش جدید در چهار قسمت: 1. عناصر و مدارهای پایه، 2. تقویت کننده های مدار مجتمع، 3. مدارهای مجتمع دیجیتال، و 4. فیلترها و نوسان سازها، تدوین شده است. سرفصل های جدید کتاب در دو قسمت که قسمت اول آن منطبق بر در "الکترونیک یک" و قسمت دوم آن منطبق بر "الکترونیک دو" می باشد تنظیم شده است
 8. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TK 7867 .S3919 1395 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     مدارهای الکترونیکی  
 12.     مدارهای مجتمع
 13. شناسه افزوده: اسمیت‌، کنت‌ کارلس‌، Smith, Kenneth Carless
 14. شناسه افزوده: احمدوند، منوچهر مترجم
 15. شناسه افزوده: فاطمی‌ زاده، عمادالدین مترجم