درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. منابع نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع طبیعی ایران به شمار می رود که سرمایه گذاری در آن می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد. سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی متخصص در صنعت نفت و گاز می تواند به تولید هدفمند این منابع کمک نماید. متون فنی ارزشمندی نیز در زمینه های مختلف از جمله ژئوفیزک، زمین شناسی نفت، پتروفیزیک، مهندسی مخازن و شبیه سازی مخازن وجود دارد. در این کتاب سعی بر یکپارچه سازی اطلاعات اخذ شده از این موضوعات است تا خلاء موجود در این زمینه را پر نماید.
  مخاطبان اصلی این کتاب ژئوفیزیک دانان، زمین شناسان، پتروفیزیک دانان، مهندسان مخزن و مدیران مطالعات مخزن هستند که در ساخت و مدیریت روند ساخت مدل شبیه سازی استاتیک و دینمایک مخزن مشارکت دارند.
  کتاب حاضر در هشت فصل با عناوین ذیل تنظیم شده است: فصل اول؛ موضوعات یکپارچه سازی، فصل دوم؛ پایگاه داده یکپارچه، فصل سوم؛ مدل زمین شناسی یکپارچه، فصل چهارم؛ خواص سنگ، فصل پنجم؛ تعیین هیدروکربن درجا، فصل ششم؛ مهندسی مخزن پایه، فصل هفتم؛ شبیه سازی عددی مخزن، فصل هشتم؛ برنامه ریزی مطالعه. بخش پایانی کتاب نیز دربرگیرندهء زمینه مرتبط با مباحث مطرح شده در کتاب است
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1395
 4. 369ص. : مصور
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Integrated reservoir studies
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TN 870 .5 .C6819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف نیز موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. نفت -- زمین‌ شناسی ؛ مخزن‌ های هیدروکربنی
 9. شابک:9789642081653
 10. شماره بازیابی: 5.01.10027

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد