درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
7495 Viewed

کنترل مدرن، تئوری و کاربرد

معصوم‌ نیا، محمدعلی 1340 -

 1. شرح مسئولیت:محمدعلی معصوم‌ نیا
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1395   
 3. مشخصات ظاهری: ده، 400 ص. : مصور، جدول
 4. خلاصه/چکیده:درس کنترل مدرن که به آن تئوری سیستم های خطی یا کنترل پیشرفته نیز گفته می شود، یکی از دروس اصلی گرایش کنترل در مهندسی برق است و مفاهیم اصلی آن در دیگر گرایش ها همانند گرایش قدرت، مخابرات سیستم و مهندسی پزشکی و همچنین دیگر رشته های مهندسی از قبیل مکانیک، مهندسی هوا-فضا و مهندسی شیمی به وفور مورد استفاده است.
  هدف اصلی این کتاب، تکمیل مطالب درس کنترل خطی و ارائه روش های پیشرفته تر برای طراحی کنترل کننده های خطی است. تمرکز این کتاب نیز بر بررسی سیستم ها در دامنهء زمان و آشنا کردن خواننده با مفاهیمی همچون فضای حالت، متغیر های حالت، دسترس پذیری، رؤیت پذیری، فیدبک حالت، رؤیت کنندهء حالت؛ کنترل کنندهء مبتنی بر مدل و رگولاتور بهینهء خطی استوار است و در مراحل مختلف این کتاب سعی برآن است تا ارتباط بین مفاهیم و روش های ارائه شده در این کتاب با روش های مبتنی بر بررسی سیستم ها در دامنهء فرکانس برای خواننده مشخص شود.
  این کتاب شامل دوازده فصل با عناوین ذیل می باشد. مقدمه؛ یادآوری مفاهیم جبر خطی؛ متغیرهای حالت و تحقق های اصلی؛ حل معادلات حالت؛ دسترس پذیری و رؤیت پذیری؛ سیستم های گسسته با زمان؛ فیدبک حالت و خروجی؛ رؤیت کننده های حالت؛ تلفیق فیدبک و رؤیت کنندهء حالت؛ رگولاتور و فیلتر بهینه؛ بازیابی بهرهء حلقه؛ سیستم های متغیر با زمان
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 220 .M3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     سیستم‌ های کنترل خطی -- راهنمای آموزشی (عالی)  
 9.     سیستم‌ های کنترل خطی -- مسائل، تمرین‌ ها و غیره (عالی)  
 10.     نظریه کنترل -- راهنمای آموزشی (عالی)  
 11.     نظریه کنترل -- مسائل، تمرین‌ ها و غیره(عالی)