درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
9236 Viewed

دکتر علینقی مشایخی

 1. معرفی:
 2. دکتر علینقی مشایخی در سال 1327 در شهرستان خمین متولد شد. تا کلاس نهم دبیرستان در خمین تحصیل کرد. چون به رشته ریاضی علاقه داشت و آن رشته در تنها دبیرستان خمین تدریس نمی شد، در سال 1342 برای تحصیل در سه سال آخر دبیرستان به تهران آمد و در دبیرستان ادیب مشغول به تحصیل شد. در سال 1345 از دبیرستان ادیب تهران دیپلم ریاضی گرفت و همان سال در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. او در خرداد ماه 1349 در رشته مهندسی مکانیک دوره کارشناسی را با احراز رتبه اول از دانشگاه مزبور اخذ کرد. وی سه سال در دانشگاه به عنوان دستیار آموزشی فعالیت نمود. آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت دانشکده را با نظر اساتید آن دوره راه اندازی کرد. دکتر مشایخی در سال 1352 برای تحصیل در دوره دکترا در رشته مدیریت به دانشگاه MIT آمریکا رفت. او در اردیبهشت ماه 1357 درجه دکترای خود را دریافت نمود و به عنوان دانشیار تحقیقاتی در آن دانشگاه مشغول به کار شد. در آبانماه سال 1357 به اصرار خود از کار در MIT دست کشید و به ایران بازگشت و در دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول کار شد. باتفاق همکاران خود در آن دانشگاه رشته مهندسی صنایع را در سال 1358 تاسیس نمود. سپس در سال 1361 باتفاق تعدادی دیگر از همکاران دانشگاهی دوره کارشناسی ارشد در مهندسی سیستم اقتصادی و اجتماعی را برای اولین بار در کشور و در همان دانشگاه پایه گذاری نمود. دانشجویان زبده ای در آن دوره پذیرفته شدند که بعدها منشاء خدمات علمی و اجرایی مهمی در کشور شدند.
  در سال 1365 دکتر مشایخی به دانشگاه صنعتی شریف در تهران منتقل شد. در سال 1366 برای فرصت مطالعاتی یک ساله به عنوان استاد مدعو به دانشگاه ایلاتی نیویورک در آلبانی رفت. در بازگشت از فرصت مطالعاتی، دوره معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستم ها را در دانشکده صنایع طراحی و راه اندازی نمود. این دوره بعداً، تبدیل به دوره رسمی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری در رشته صنایع شد.
  دکتر مشایخی در سال 1368 دعوت شد تا موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه ریزی و توسعه را راه اندازی و پایه گذاری نماید. در طی سالهای1368 تا 1374 به عنوان رییس موسسه انجام وظیفه نمود. در موسسه مزبور دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم ها را راه اندازی نمود. موسسه فعالیت های تحقیقاتی مختلفی در زمینه های توسعه، انرژی، حمل و نقل، مدیریت و اقتصاد انجام داد. همچنین در موسسه انتشار مجله علمی پژوهشی برنامه و توسعه را پایه گذاری کرد.
  در سال 1374 برای فرصت مطالعاتی به عنوان محقق مدعو به دانشگاه MIT رفت. در بازگشت از آمریکا در سال 1376 تاسیس یک دانشکده مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف را مطرح نمود. در سال 1378 با کمک صنایع، و با جذب کادر جوان و باکیفیت، دانشکده مدیریت و اقتصاد را در دانشگاه صنعتی پایه گذاری کرد. در دانشکده مزبور دوره های MBA (برای اولین بار)، کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی برقرار شد. دانشکده با طراحی ساختارهای مناسب برای دوره های آموزشی خود، به صورت یکی از بهترین و پر متقاضی ترین مرکز آموزش مدیریت و اقتصاد در کشور درآمده است. هر ساله دانشجویان مستعد و نخبه ای از میان هزاران متقاضی مستعد و لایق انتخاب میشوند که می توانند در آینده تحول چشمگیری در کیفیت دو رشته مهم مدیریت و اقتصاد در کشور به وجود آورند.
  لازم به ذکر است که ایشان علاوه بر تعدادی کتاب، بیش از 12 عنوان مقاله به زبان فارسی و بالغ بر 20 عنوان مقاله به زبان انگلیسی را نیز به چاپ رسانده اند
 3. مسئوليت هاي علمي و دانشگاهي:
  1.    - دانشیار تحقیقاتی دانشکده مدیریت دردانشگاه MIT آمریکا ( 1357 )
  2.    - استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان (از 1357 تا 1364 )
  3.    - دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
  4.    - استاد مدعو دانشگاه نیویورک آمریکا در آلبانی (از 1366 تا 1367 )
  5.    - استاد دانشگاه صنعتی شریف (از 1376 تا کنون )
  6.    - محقق مدعو در دانشگاه MIT آمریکا (از 1374 تا 1375 )
  7.    - رئیس انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی درسال 2001 ( قبل از وی رئیس انجمن مزبور از اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نظیر MIT، لندن، و ایالتی نیویورک بودند)
 4. مسئوليت هاي اجرايي:
  1.    - مسئول دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان، 1358
  2.    - سرپرست گروه مهندسی صنایع دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان، 1358
  3.    - معاون مالی و اداری دانشگاه صنعتی اصفهان، 1358
  4.    - سرپرست مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان اصفهان، 1359
  5.    - عضو هیئت مدیره بانک استان اصفهان، 1359
  6.    - رئیس هیئت مدیره سیمان سپاهان، 1359
  7.    - مسئول اداره طرح و بررسیها و مشارکت و سرمایه گذاری بانک استان اصفهان، 1359
  8.    - مشاور سازمان برنامه و بودجه1360-1363
  9.    - سرپرست دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان، 1362-1364
  10.    - مشاور وزیر مسکن در امور برنامه ریزی، 1362
  11.    - مشاور وزیر صنایع سنگین در امور طرح و برنامه، 1363
  12.    - مشاور وزیر نیرو در امور برنامه ریزی، 1364
  13.    - رئیس و پایه گذار موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی وتوسعه، 1368-1373
  14.    - مشاور سیتم شرکت High Performance Systems McKinsey در آمریکا، 1375-1377
  15.    - مشاور شرکت High Performance Systems McKinsey در آمریکا، 1375-1376
  16.    - استاد دانشگاه صنعتی شریف1376-1390
  17.    - عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی، 1376-1378
  18.    - رئیس و پایه گذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، 1378-1382
  19.    - دبیر کل انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، 1381-1390
  20.    - عضو هیئت مدیره شرکت کیسون، 1385-1390
  21.    - مدیر عامل شرکت راهبران پتروشیمی1386-1387
  22.    - عضو هیئت موسس مدرسه عالی مدیریت ایرانیان، 1387-
 5. آثار:
  1.    - چشم انداز توسعه اقتصادی ایران بر مبنای نفت، 1363
  2.    - توسعه صنعتی، تورم، و قیمتهای حسابداری، 1374
  3.    - توسعه ظرفیت یادگیری، چالش مدیران و رهبران، 1389
 6. خدمات علمي و فرهنگي:
  1.    - راه اندازی آزمایشگاه های ترمودینامیک و انتقال حرارت در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1350
  2.    - ایجاد رشته مهندسی صنایع در دانشکده سیستمهای تکنولوژی و اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان، 1358
  3.    - ایجاد مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان اصفهان و نظام دهی به آن برای تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی در حوزه های تولیدی، عمرانی و خدماتی، 1359
  4.    - ایجاد شاخه طرح و بررسی در بانک استان اصفهان و نظام دهی به آن برای کمک به تدوین طرحهای سرمایه گذاری، بررسی و تائید طرح های پیشنهادی و مشارکت بانک در طرحهای مناسب، 1359
  5.    - طراحی نظام برنامهریزی کشور و سازماندهی حدود پنج هزار کارشناس و مدیر در سطح کشور و هدایت فنی تهیه اولین برنامه پنج ساله بعد از انقلاب که تصویب آن به علت شرایط جنگ در مجلس متوقف ماند، 1360
  6.    - طراحی و ایجاد دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی در دانشگاه صنعتی اصفهان، 1362
  7.    - طراحی و راه اندازی دوره غیررسمی معادل کارشناسی ارشد مدیریت سیستمها در دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف، 1367
  8.    - ایجاد یا احیاء موسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه و راهاندازی دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی در آن، 1368
  9.    - تاسیس و انتشار مجله علمی پژوهشی برنامه و توسعه، 1371
  10.    - مشارکت در تاسیس انجمن مهندسی ایران، 1377
  11.    - ایجاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف و راه اندازی دوره های MBA فوق لیسانس و دکترای مدیریت، 1378
  12.    - بازسازی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و ایجاد سازمان و ساختار جدید برای آن انجمن، 1381
  13.    - راه اندازی کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، 1382
  14.    - طراحی و راه اندازی جشنواره های کار آفرینی در دانشگاه صنعتی شریف، 1383
  15.    - همکاری در تاسیس و فصلنامه علوم مدیریت، نشیه انجمن علوم مدیریت ایران، 1384
 7. عضويت در جوامع علمي و فرهنگي:
  1.    - عضو انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی از سال 1987 تا کنون
  2.    - رئیس انجمن بین المللی سیستمهای دینامیکی درسال 2001 ( قبل از وی رئیس انجمن مزبور از اساتید دانشگاههای معتبر دنیا نظیر MIT، لندن، و ایالتی نیویورک بودند)
  3.    - عضو انجمن بین المللی سازمانهای یادگیرنده در آمریکا از سال 1996
  4.    - عضو هیأت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران از سال 1378 تا 1380
  5.    - عضو انجمن علوم مدیریت ایران از ابتدای تأسیس آن وهمچنین عضو هیأت مدیره انجمن از سال 1382
  6.    - عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و دبیر کل آن از تاریخ 1381 تا 1389
 8. ساير موارد:
  1.    - دکتر مشایخی علاوه بر ایجاد مراکز علمی و آموزشی، عضویت در مجامع علمی، و فعالیت در امور اجرائی و مشاوره، در آموزش مدیریت و تحقیقات فعال بوده است. او برای حدود 33 سال دروس مختلف مدیریت نظیر اصول مدیریت، حسابداری، بودجه ریزی و کنترل، مدیریت استراتژیک، دینامیک سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دینامیک صنعتی، و سازمان های یادگیرنده را به دانشجویان زیادی آموزش داده است. او در زمینه های توسعه اقتصادی، سیستم های دینامیکی و مدیریت تحقیقات متعددی انجام داده است
 9. كليد واژه ها:
 10. مشایخی، علینقی، 1327- ؛ هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 • عملکرد ایران و دولت (این مقاله براساس سخنراني نویسنده در كنفرانس بین المللي مدیریت در تاریخ 2 دیماه 1396 نوشته شده است.)
 •   مشاهده
 •   دانلود

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد