درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5362 Viewed

کارآفرینی به شیوه دکتر علی اصغر جهانگیریبنیانگذار محصولات بهداشتی هگزان، سیبن، کندلوس و اولین موزه مردم‌شناسی خصوصی ایران

یادگاری‌، رضا 1357- , سنایی‌ فرد، مهشید 1358 -

 1. معرفی:
 2. در دهه های پایانی قرن بیستم با گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی تحولاتی در تکنولوژی نوین رخ داد. جامعه ای بر پایه علم، دانش و اطلاعات جایگزین جامعه عصر صنعتی شد و جامعه اطلاعاتی نام نهاده شد. اهمیت کار آفرینی در کشورها، تنها به خاطر مساله اشتغال نیست ، بلکه فعالیت های اقتصادی کوچک است که رشد کرده و توانسته اند سهمی عمده از فن آوری روز و در نتیجه ثروت و درآمد تمام دنیا را به خود اختصاص دهند و نقشی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه خود داشته باشند.
  هدف از تهیه و گردآوری این مجموعه بررسی و شناسایی ویژگی افراد خلاق و کارآفرینی است که با سخت کوشی و تلاش مضاعف خود الگویی موفق در راه رسیدن به اهداف والای خود بوده اند. آنان می توانند برای سایر افراد جامعه نیز راهنمای بزرگی باشند تا در عرصه های مورد علاقه خود در جامعه، به خواسته های خود، پیشرفت و رونق صنعت و تجارت ایران همواره کوشا باشند.
  مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و همکارانش در راستای این الگوسازی‌ ها در جامعه ایرانی مجموعه ی یک صد جلدی کار آفرینان بزرگ ایرانی را به نگارش درآورده است تا با انتقال نکات مهم و لازم به ذکر آنها به نسل جوان از آنان نسلی توانمند و کارآفرین ساخته و به منصه ظهور برساند.
  در این کتاب از آقای دکتر علی اصغر جهانگیری، بنیانگذار محصولات بهداشتی هگزان، سیبن، کندلوس و اولین موزه مردم شناسی ایران و بعنوان یک کارآفرین موفق صحبت شده است.
  کتاب شامل یک پیشگفتار در باره مرکزکارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و سه فصل می باشد. فصل اول به تاریچخه موزه ها اشاره دارد. فصل دوم به زندگی و روزگار دکتر علی اصغر جهانگیری پرداخته است و فصل آخر به تحلیل عوامل موفقیت بنیانگذار موزه مردم شناسی کندلوس اشاراتی شده است
 3. ناشر: تهران : جهان دانش , 1390
 4. فروست:مجموعه یکصد جلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی 1
 5. 90ص
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HB 615 .J3 .Y3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. یادداشت:این کتاب برای مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است
 8. کلمات کلیدی:
 9. جهانگیری‌، علی اصغر 1325 -
 10. کارآفرینی ؛ موفقیت در کسب و کار