درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
8280 Viewed

کارآفرینی به شیوه مهندس سلطان‌ حسین فتاحیبنیانگذار شرکت صنایع امرسان

یادگاری‌، رضا 1357 - , سنایی‌ فرد، مهشید 1358 -

 1. شرح مسئولیت:نوشته رضا یادگاری، مهشید سنایی‌ فرد
 2. عنوان دیگر:com.ppco.dlib.application.utils.marc.MetadataViewTagObj@e1722fe
 3. محل نشر: تهران    ناشر: جهان دانش    سال نشر: ‌1390   
 4. مشخصات ظاهری: 116ص. : مصور
 5. فروست: مجموعه یکصدجلدی کارآفرینان بزرگ ایرانی
 6. یادداشت:کتابنامه
 7. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای HB 615 .F3 .Y3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 8. یادداشت:این کتاب برای مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده است
 9. یادداشت:گنجینه
 10. توصیفگرها:
 11.     موفقیت در کسب و کار -- ایران  
 12.     کارآفرینی -- ایران -- سرگذشتنامه
 13. شناسه افزوده: سنایی‌ فرد، مهشید 1358 -