درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3132 Viewed

روشها و مکانیک شکل دهی فلزات

عاصم پور ، احمد , نظری اونقلی ، سینا

 1. معرفی:
 2. شکل دهی فلزات، فرایندی است که در آن فلز با اعمال تنش تغییر شکل می دهد و محصولی را به وجود می آورد. آنچه این فرایند را از سایر فرایندها متمایز می نماید بالا بودن کیفیت قطعه از نظرخواص مکانیکی است. فرایندهای شکل دهی را می توان به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد: شکل دهی حجمی و شکل دهی ورق. در شکل دهی ورق نسبت تغییر سطح به حجم قابل ملاحظه نیست در حالی که این نسبت در شکل دهی حجمی بسیار قابل توجه است. در صنایع امروزی به کارگیری هر دو گروه کاربرد زیادی دارد.
  منشاء عمده این متغیرها را در سه عامل عمده یعنی؛ ماده اولیه، ابزار (شامل قالب و پرس) و شرایط محیطی (شامل درجه حرارت و اصطکاک) می توان جست. یکی از اهدافی که در شکل دهی فلزات دنبال می گردد تخمین اثرات همزمان متغیرهای ذکر شده بر فرآیند شکل دهی است.
  مخاطبان اصلی این کتاب مهندسان مکانیک (گرایش ساخت و تولید) و مهندسان مواد در بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و صنایع هستنند.
  این کتاب در 5 بخش و 21 فصل تنظیم شده است. بخش اول؛ مروری بر خواص مکانیکی و روابط پایه در شکل دهی فلزات، بخش دوم؛ فرایندهای شکل دهی، بخش سوم؛ روش های آنالیز در شکل دهی ورق، بخش چهارم؛ روش های آنالیز در شکل دهی حجمی، بخش پنجم؛ مدل سازی اجزای محدود در شکل دهی فلزات
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1394
 4. 590ص. : مصور، جدول
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TS 205 .A84 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. شکل دهی فلزات Metal Forming ؛ فلزها -- خواص مکانیکی
 8. شابک:9789642081332

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد