درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5148 Viewed

فیزیک مدرن

گلشنی، مهدی 1336-

  1. معرفی:
  2. کتابی (جزوه ای) برای درس فیزک، شامل برخی از مباحث، مانند نسبیت خاص، دینامیک نسبی، ساختمان اتم، مکانیک موجی، معادله شرودینگر، اتم ئیدروژن و ... است که در سال 1351 مورد استفاده دانشجویان بوده است
  3. ناشر: [تهران : دانشگاه صنعتی شریف , 1351]
  4. فروست:شماره 361
  5. 202 ص
  6. کلمات کلیدی:
  7. فیزیک
  8. شماره بازیابی: 5.01.10001