درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. چند دهۀ گذشته توسعه های جدیدی در به کارگیری سرامیک ها در فناوری های پیشرفته انجام شده است. کشف ابررساناهای سرامیکی و به کارگیری سرامیک ها در کاشی های با مقاومت حرارتی بالا در فضاپیماها، فیبرهای نوری، اجزای موتورهای دما بالا و الکترولیت در پیل های سوختی اکسید جامد مورد توجه فراوان هستند.
  تمرکز این کتاب بر ساخت سرامیک ها با ترکیب و تف جوشی پودرهاست. شرح مختصری درمورد تولید سرامیک ها با روش کمتر متداول سل - ژل نیز داده شده است. ایدۀ اصلی نگارش کتاب بیان اصول بنیادین هر فرایند جهت ارائۀ کاربرد این روش¬ها برای ساخت عملی سرامیک هاست. هر روش ساخت شامل مراحل مختلفی است که هر مرحله برای دستیابی به محصول با ساختار و خواص مورد نظر دارای اهمیت است.
  کتاب دارای نه فصل با عناوین ذیل می باشد. فصل اول؛ فرایندهای ساخت مواد سرامیک، فصول دوم؛ سنتز پودرها، فصل سوم؛ شناسایی پودر، فصل چهارم؛ علم فرایند کردن کلوییدی، فصل پنجم؛ فرایند سل – ژل، فصل ششم؛ مخلوط کردن و فشرده سازی پودرها، فصل هفتم؛ شکل دهی سرامیک ها، فصل هشتم؛ خشک کردن، چسب زدایی و شناسایی ریزساختاری قطعات خام، فصل نهم؛ تف جوشی و شکل گیری ریزساختار را بیان می کند
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1394
 4. شش، 634 ص
 5. یادداشت: عنوان اصلی: Ceramic processing
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TP 807 .R2819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. سرامیک ؛ مهندسی سرامیک
 9. شابک:9789642081387

 فهرست محتوای دیجیتالی