درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
12100 Viewed

نشریه دانشگاه‌ صنعتی آریامهر

  1. معرفی:
  2. این نشریه که به مناسبت سالگرد تأسیس دانشگاه به چاپ می رسید، پس از اشاره به اهداف، دربرگیرنده مطالبی نظیر؛ اساسنامه دانشگاه، معرفی گروه های آموزشی، معرفی مراکز مختلف و در مجموع مسائل مربوط به فعالیت های دانشگاه در آن زمان است. این مجموعه روند پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشگاه را در طی چند سال آغازین به خوبی نشان می دهد
  3. ناشر: تهران‌ : دانشگاه‌ صنعتی آریا‌مهر , 1346 -
  4. کلمات کلیدی:
  5. دانشگاه صنعتی شریف ؛  دانشگاه صنعتی آریامهر ؛  جشن سالگرد تاسیس ؛  اولین سالگرد تاسیس دانشگاه ؛  دومین سالگرد تاسیس دانشگاه ؛  پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه ؛  سالگرد کوروش