درحال بارگذاري...
 1. معرفی:
 2. بازده، از موضوعات مهم علوم مربوط به انرژی است و توجه رشته های متفاوت مهندسی را به خود جلب کرده است. محاسبات بازده معمولا برای ارزیابی سیستم ها، فرایندها، و سرویس ها در تمام بخش های صنعتی، مسکونی و تجاری صورت می گیرد. ارزیابی بازده یک شاخص اساسی در ارزیابی عملکرد سیستم های انرژی است.
  این کتاب در شش فصل با عناوین ذیل تدوین شده است: فصل اول؛ بازده، محیط زیست و پایداری، فصل دوم؛ قوانین اول و دوم ترمودینامیک، فصل سوم؛ بازده های انرژی و اکسرژی، فصل چهارم، بازده تبدیل انرژی، فصل پنجم؛ بازده نیروگاه، و فصل ششم؛ بازده سیستم های تبرید
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1394
 4. 250 ص. : مصور، جدول
 5. یادداشت: عنوان اصلی: .Efficiency evalution of energy systems
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TJ 163 .2 .K35819 در کتابخانه دانشگاه صنعتی موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. کارآیی مکانیکی ؛ نیروگاه های برق -- کارآیی
 9. شابک:9789642081271

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب