درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6061 Viewed

خبرنامه انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف [پیایندها]

 1. شرح مسئولیت:صاحب امتیاز: انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انجمن فارغ التحصیلان    سال نشر: 1381-   
 3. مشخصات ظاهری: ج
 4. یادداشت: نسخه الکترونیکی خبرنامه در وبگاه انجمن فارغ‌التحصیلان به نشانی http://alumsharif.org/index.php/documents موجود است
 5. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
 6. یادداشت: موجودی: 1381 (شماره1)؛ 1382 (شماره 2-4)؛ 1384 (شماره5)؛ 1385 (شماره6-7)؛ 1386 (شماره8)؛ 1387 (شماره9-13)؛ 1388 (شماره14-16)؛ 1389 (شماره17-20)؛ 1390 (شماره21-23)؛ 1391 (شماره24-25 و 27-29)؛ 1392 ش30 و 31 ق1-2 و 32-35، 1393 ش36، 1384 ویژه نامه 1-2، 1385 (ویژه‌نامه 4)؛ 1389 (ویژه‌نامه 1)، 1384 ویژه‌نامه کیش 1-2
 7. یادداشت:MFG.J1.KH
 8. یادداشت:گنجینه
 9. توصیفگرها:
 10.     انجمن دانش‌آموختگان Alumni Association  
 11.     دانشگاه صنعتی شریف Sharif University of Technology  
 12.     خبرنامه Newsletters
 13. شماره سند:60-410713

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد