درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2983 Viewed

علم و مهندسی سرامیکها

نعمتی، علی 1338-

 1. شرح مسئولیت:تالیف علی نعمتی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1394   
 3. مشخصات ظاهری: 755 ص.: مصور، جدول
 4. خلاصه/چکیده:با توجه به گستردگی و توسعه محصولات سرامیکی، و رشد شایان توجه این شاخه از علم و فناوری مواد در چند سال گذشته ضرورت پرداختن به مبانی علمی و فناورانه آن بیش از گذشته احساس می شود.
  کتاب حاضر به ‌منظور آشنایی هر چه بیشتر با سرامیک ها و شناخت عمیق تر این جنبه از مهندسی و علم مواد، به رشته تحریر درآمده است. در نوشتن کتاب پیش رو، منابع علمی متعددی از قبیل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری و مقالات علمی مختلف در این زمنیه استفاده شده است.
  این کتاب در 7 فصل تدوین شده است: فصل اول، تقسیم‌بندی، ساختار کریستالی و عیوب در سرامیک‌ها؛ فصل دوم، نفوذ، کینتیک و استحاله‌های فازی در سرامیک‌ها؛ فصل سوم، فرآیندهای ساخت سرامیک‌ها؛ فصل چهارم، انواع، خواص و کاربرد سرامیک‌های معمولی؛ فصل پنجم انواع، خواص و کاربرد سرامیک‌های تابعی سرامیک‌های الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی؛ فصل ششم، سرامیک‌های ساختاری و سازه‌ای؛ فصل هفتم، انواع، خواص و کاربرد سرامیک‌های زیستی
 5. یادداشت:کتاب حاضر با شماره راهنمای TP 807 .N45 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     سرامیک  
 9.     سرامیک-- مصالح

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد