درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4132 Viewed

ماهنامه دانشگاه صنعتی آریامهر [پیایندها]

  1. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی آریامهر    سال نشر: [1355]   
  2. مشخصات ظاهری: 8 ص.: مصور
  3. یادداشت: نسخه چاپی در مرکز اسناد و گنجینه نگهداری می‌شود
  4. یادداشت: موجودی: شماره 4
  5. یادداشت: MFG.J1
  6. خلاصه/چکیده:این ماهنامه جهت اطلاع رسانی وقایع و رویدادهای مهم، مسائل علمی و اجتماعی در رابطه با دانشگاه و اهداف آن به چاپ می رسید
  7. یادداشت:گنجینه
  8. شماره سند:60-403704

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد