درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
1156 Viewed

مهندسی عمران شریف [پیایندها]

  1. معرفی:
  2. هدف از انتشار مجله‌ی مهندسی عمـران درج و انعکاس تحقیقـات جدید در زمینـه‌ی مهندسی عمران است که شامل زمینه‌هایی نظیر: مهندسی سازه، مدیریت ساخت، محیط زیست، ژئوتکنیک، بزرگراه، راه آهن، حمل و نقل، آب و... است. این مجله سعی برآن دارد که نقش سازنده‌یی برای تبادل اطلاعات بین علاقه مندان به اصول ساخت و ساز و طراحی مهندسی ایفا نماید و غالباً در برگیرنده‌ی پژوهش‌های مختلف مهندسی عمران و کاربردهای مرتبط با این حوزه است. تأکید این مجلـه بر تحقیقـات تحلیلی، تجـربی و عددی است که غالباً از نظر محققان و مهندسان حوزه‌ی مهندسی عمران دارای اهمیت خاصی هستند. سالانه 2 یا 3 شماره از مجلات علمی و پژوهشی شریف به مهندسی عمران اختصاص دارد
  3. مکان نشر: دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهشی
  4. توالی انتشار:فصلنامه
  5. Publication Frequency:1389
  6. کلمات کلیدی:
  7. علمی ،پژوهشی
  8. نشانی وب: http://journal.sharif.ir/journals/sjce
  9. شماره استاندارد نشریه (ISSN):1028-7167
  10. شماره سند:48-403042