درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4332 Viewed

اولین کنفرانس منطقه‌ای مواد مغناطیسی و ابررسانا: 5-8 مهر 1387، دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس منطقه‌ای مواد مغناطیسی و ابررسانا (اولین: 1378: ایران، تهران)

  1. معرفی:
  2. این کتاب دربرگیرنده خلاصه مقالات ارائه شده به زبان انگلیسی در اولین کنفرانس منطقه ای مواد مغناطیسی و ابررسانا است که در مهر ماه 1378 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف , 1378
  4. یادداشت: Abstracts MSM 99 program
  5. یادداشت: ع. به انگلیسی: Proceedings of the first regional conference on magnetic and superconducting materials (MSM- 99): Tehran, Iran, 27-30 September 1999
  6. کلمات کلیدی:
  7. مغناطیس ؛ ابررساناها
  8. شماره بازیابی: 5.01.10007

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد