درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
4347 Viewed

کارنامه فعالیتهای پژوهشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1376-1368

جهاد دانشگاهی. واحد صنعتی شریف،مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه

  1. معرفی:
  2. در آستانه دوره جدیدی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، همراه با توسعه پایدار و عمق بخشیدن به فعالیتها در عرصه های مختلف اماده رسیدن به جامعه مطلوب هستیم. به همین منظور جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در راستای اهداف والای کشور گام های بلندی در اجرای پروژه های بزرگ ملی، طرح ها ی تحقیقاتی- طرح های خدماتی، پژوهشی با همکاری بخش های مختلف علمی و اجرایی کشور برداشته شده است. در این مجموعه دستاوردهای علمی و کاربردی این نهاد از سال 1368 تا 1376 ذکر گردیده است.

  3. ناشر: تهران : جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی شریف , 1376
  4. 8، ب،299 ص.+ ضمیمه
  5. کلمات کلیدی:
  6. جهاد دانشگاهی. واحد صنعتی شریف -- فعالیتهای پژوهشی ؛ دانشگاه صنعتی شریف. معاونت پژوهشی