درحال بارگذاري...
 1. شرح مسئولیت:تالیف محمدسعید سیف، محمد توکلی‌دخرآبادی،‌ علی غلامی
 2. محل نشر: تهران    ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی    سال نشر: 1393   
 3. مشخصات ظاهری: 228ص. : مصور
 4. خلاصه/چکیده:این کتاب با مفاهیم و اصول طراحی حاکم بر قایق پرنده که با هواپیما و همچنین شناور تندور تفاوت دارد، بحث خود را آغاز نموده است. قایق پرنده نسبت به هواپیما از کارایی آیرودینامیکی بیشتری برخوردار بوده و نسبت به شناورهای تندرو و مدرن دارای سرعت قابل توجهی است.
  کتاب حاضر سعی نموده است تا ویژگی های حرکت در نزدیکی سطح را بیان نماید. انواع قایق پرنده را ارائه داده و به مباحث مختلفی مانند کارایی آیرودینامیکی، فرم بدنه از منظر هیدرودینامیک، پایداری در اثرسطح، مواد و جنس پیکربندی اشاره می نماید.
  کتاب شامل هشت فصل می باشد. فصل اول، "مفاهیم و مبانی مقدماتی"؛ "تاریخچه طراحی و ساخت قایق پرنده" عنوان فصل دوم است که قرن بیستم و قرن حاضر را بررسی می کند‌. در فصل سوم، به مقایسه قایق پرنده با هواپیمای آب نشین و شناور تندرو پرداخته شده است. در فصل چهارم، با دسته بندی انواع قایق های پرنده آشنا می‌شویم. "کارآیی آیرودینامیکی و پایداری قایق پرنده در اثر سطح" مباحث ارائه شده در فصول پنجم و ششم می باشند. دو فصل پایانی (هفتم و هشتم) نیز به بررسی "هیدرودینامیک و فرم بدنه دریایی" و "جنس پیکربندی و محاسبات سازه ای" می پردازد
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TL 684 .S4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. یادداشت:گنجینه
 7. توصیفگرها:
 8.     هواپیماهای دریایی -- طرح و ساختمان
 9. شناسه افزوده: توکلی‌دخرآبادی، محمدسعید
 10. شناسه افزوده: غلامی، علی 1350 -

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد