درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
7584 Viewed

کتاب معرفی دانش آموختگان

دانشگاه صنعتی شریف

 1. معرفی:
 2. مجموعه کتاب‌های حاضر نتیجه فعالیت‌های کارگروه اطلاعات و کتاب است، که در هر یک از مجلدها شرح حال افراد بر اساس اطلاعات دریافتی از ایشان، تدوین شده است.
  این مجموعه از کتاب‌ها می‌تواند مبنای یک سلسله مطالعات اجتماعی قرار گیرد چراکه دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف جامعه آماری نمونه و شاخص از قشر تحصیل کرده جامعه هستند و بررسی سرگذشت آنان می‌تواند برای پژوهشگران مفید و آموزنده باشد
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1392
 4. ج.: مصور
 5. یادداشت: ویژه نامه همراه کتاب حاوی عکسهای مربوط به کتاب می باشد
 6. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای LGR 893 .D3 .K4 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 7. کلمات کلیدی:
 8. دانشگاه صنعتی شریف -- زندگینامه ها
 9. شماره بازیابی: 5.01.10010