درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
6723 Viewed

راهنمای‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌ (ویژه‌ دانشجویان‌ ورودی‌ جدید)

میرزایی‌، محمد، 1347-

  1. معرفی:
  2. در راستای اهداف مقدس جهموری اسلامی ایران در اندوختن صحیح دانش و بهره گیری از حداکثر توان علمی و استعداد جوانان این مزر و بوم، معاونت فرهنگی دانشگاه جهت معرفی جامع و کامل دانشگاه صنعتی شریف کتابچه راهنمایی را برای آشنایی دانشجویان وردوی جدید در هر سال تحصیلی تهیه و تدوین کرده است. در بخش هایی از این راهنما به معرفی واحدهای مختلف دانشگاه، معاونت ها، دانشکده ها، امکانات و دوره های ارائه شده توسط هر دانشکده، با ذکر اسامی اعضای هیات علمی، جدول دروس دوره کارشناسی و همچنین از قسمتی از افتخارات دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف اشاره شده است
  3. ناشر: تهران‌ : دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌، موسسه‌ انتشارات‌ علمی‌ , 1384
  4. 192 ص‌. مصور، جدول‌، نمودار
  5. کلمات کلیدی:
  6. دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌ راهنماها ؛ دانشگاه ها و مدارس‌ عالی‌ -- ایران‌ -- آزمونها
  7. شابک:9647982399
  8. شماره بازیابی: 5.01.10024