درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
5109 Viewed

منش: مجلات و نشریات دانشجویی شریف [بروشور]

  1. معرفی:
  2. مشارکت فعال و موثر در کارهای پژوهشی بصورت گروهی، اشاعه روحیه علمی و گسترش همکاری بین دانشجویان و فارغ التحصیلان، مستلزم ایجاد تشکلهای دانشجوی در میان جامعه دانشگاهی است. مجلات دانشجویی، حرکتی است در جهت تحقق آرمان، رشد و توسعه علمی و اعتلای دانشجویان سراسر کشور که توسط گروهی از دانشجویان فعال در زمینه اینگونه نشریات علمی دانشجویی داشته اند آغاز شده است. این بروشور سعی در معرفی نشریات علمی – تخصصی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده های دانشگاه صنعتی شریف با هدف جهت دادن به افکار و اندیشه های پویای دانشجویان و علاقمند به فعالیت های علمی و ارتقای روحیه پژوهشگری در دانشجویان را در بر داشته است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف , [بی تا]
  4. 16 ص.: مصور
  5. کلمات کلیدی:
  6. نشریات دانشجویی ؛ فعالیت‌ فوق‌برنامه ؛ فعالیت‌ فرهنگی
  7. شماره سند:48-399805