درحال بارگذاري...
  1. معرفی:
  2. کتاب حاضر مروری است بر برخی فعالیت ها، مراسم و برنامه های دانشگاهی و دانشجویی از زمان تأسیس دانشگاه تا کنون. این مجموعه مصور گوشه ای از تاریخ دانشگاه را نشان می دهد
  3. ناشر: تهران‌ : دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف‌، موسسه‌ انتشارات‌ علمی‌ , 1384-
  4. ج.: مصور
  5. یادداشت: جلد اول این کتاب در سال 1384 توسط محمد میرزایی‌، اکبر سیه‌بازی‌، حسین‌ دالوند و جلد دوم آن در سال 1394 توسط محمد میرزایی، حسین دالوند گردآوری، تهیه و تنظیم شده است
  6. کلمات کلیدی:
  7. دانشگاه صنعتی شریف -- عکس ها
  8. شابک:9647982577 (ج.1)
  9. شابک:9789642081608 (ج.2)
  10. شماره بازیابی: 5.01.10025

 فهرست محتوای دیجیتالی