درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
3015 Viewed

ژئوتکنیک زیست‌ محیطی

پاک، علی 1337 -

 1. معرفی:
 2. کتاب حاضر به مباحث مربوط به شاخه ای از علوم و مهندسی پرداخته که در زمان نگارش بیش از دو دهه از عمر آن در مهندسی عمران نمی گذرد. ژئوتکنیک زیست محیطی شاخه ای از مهندسی عمران است که از یک سو به آلودگی خاک و آب های زیرزمینی و از سوی دیگر به طراحی و ساخت سازه های مهندسی که استفاده زیست محیطی دارند، مرتبط می باشد.
  ژئوتکنیک زیست محیطی علاوه بر اینکه به نیاز افراد در گرایش های مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی محیط زیست به کار یا تحصیل اشتغال دارند پاسخ می دهد، برای افرادی که در گرایش های مرتبط نظیر مهندسی آب، مهندسی بهداشت محیط، زمین شناسی، مهندسی مهندسی معدن و مهندسی سواحل و بنادر مشغول به کار هستند نیز می تواند کارساز باشد.
  این کتاب مشتمل بر ده فصل است. فصل اول، با کلیاتی در زمینه ژئوتکنیک زیست محیطی آغاز شده است. فصل دوم، مروری بر خواص ژئوتکنیکی خاکها و سنگها در حالت اشباع و غیراشباع دارد. فصل های سوم و چهارم کتاب، آلودگی خاکها و آبهای زیر زمینی و شناسایی سایت های آلوده و مقابله با این آلودگی ها را توضیح می دهد. فصل های پنجم، ششم و هفتم به عملیات لایروبی و دفع مواد زمینی لایروبی شده و زائدات جامد شهری و دفع زمینی مواد زائد صنعتی پرداخته است. در فصل هشتم از انواع زائدات معادن و سدهای باطله مطالبی ارائه شده است. دفع زائدات هسته ای و مراحل تولید انرژی هسته ای با انواع پسماندهای رادیو اکتیو موضوعات مورد بحث در فصل نهم کتاب می باشد. فصل آخر نیز، طراحی ژئوسنتتیک ها را معرفی می نماید
 3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی , 1393
 4. هشت، 495 ص.: مصور، جدول، نمودار
 5. یادداشت:این کتاب با شماره راهنمای TA 705 .P3 در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف موجود است
 6. کلمات کلیدی:
 7. زمین‌شناسی مهندسی ؛ ژئوتکنولوژی زیست‌محیطی
 8. شابک:9789642080984

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست مطالب

اين منبع فهرست مطالبي ندارد