درحال بارگذاري...
${resourceTitle}
2566 Viewed

نامه مکانیک شریف [پیایندها]

  1. معرفی:
  2. مجله دانشجویی نامه مکانیک شریف، فعالیت خود را از سال 1376 را در زمینه تخصصی مهندسی مکانیک آغاز کرد، و رد این مدت توانست ارتباط مستمر و صمیمانه با نخبگان و صنعت گران مهندسی مکانیک و نیز جمعی از برترین استادان و دانشجویان این رشته مهندسی برقرارنماید. مجله نامه مکانیک شریف، تنها فصلنامه علمی، تخصصی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف است که اقدام به انتشار و توزیع نشریه خود در سطح مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور نموده است و با برقراری ارتباط با شرکت های مختلف صنعتی، به دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برای نزدیک شدن به صنعت کمک های شایانی نموده است.
    انتشار مطالب کاربردی، فنی، تخصصی و فناوری محور در حوزه ی مهندسی مکانیک جهت به روز نمودن دانش مهندسان، دانشجویان و استادان کشور؛ گسترش ارتباطات علمی و تحقیقاتی، تبادل اطلاعات، تجربه ها و تازه های علمی میان صنعتگران و جامعه ی دانشگاهی؛ شناساندن افراد موفق و کارآفرین در حوزه ی صنعت و دانشگاه؛ بازتاب نتایج پژوهش ها، تجربه ها و نوآوری های علمی و صنعتی صنایع و دانشگاه ها؛ بازتاب مسائل و مشکلات صنایع و مراکز علمی تحقیقاتی از اهداف این نشریه می باشد که با وجود توانمندی های خود در زمینه حمایت مطبوعاتی و همکاری متقابل با کنفرانس ها و همایش های مرتبط ؛ همکاری متقابل با موسسات ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی برای تحقق این اهداف به فعالیت پرداخته است
  3. ناشر: تهران : دانشگاه صنعتی شریف
  4. توالی انتشار:فصلنامه
  5. کلمات کلیدی:
  6. نشریه دانشجویی ؛ نشریه علمی ؛ دانشگاه صنعتی شریف ؛ دانشکده مهندسی مکانیک
  7. شماره استاندارد نشریه (ISSN):1561-9389
  8. شماره سند:48-394332